Valtiopaivaasia U 34/2012

U 34/2012 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa ja arvopaperikeskuksista sekä direktiivin 98/26/EY muuttamisesta (arvopaperikeskusasetus)

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.05.2012

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Leinonen

Puhemies

Pvm

22.05.2012

Päätös

Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausuntonsa.

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

22.05.2012

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Suuri valiokunta

Lausunnot

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 31/2012 vp
Valmistunut

13.06.2012

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin