U 42/2004 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (yleisesti saatavilla olevien sähköisen viestinnän palvelujen tarjoamiseen liittyvien ja sen yhteydessä käsiteltyjen ja tallennettujen tietojen ja julkisia viestintäverkkoja koskevien tietojen säilyttämisestä rikosten ja rikollisten tekojen, terrorismi mukaan lukien, torjumiseksi, tutkimiseksi ja selvittämiseksi ja niistä syytteeseen asettamiseksi)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Huhtamäki

Puhemies

Pvm

03.08.2004

Päätös

Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausuntonsa.

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

07.09.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 84/2004 vp

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Suuri valiokunta

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 22/2004 vp
Valmistunut

05.10.2004

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 17/2004 vp
Valmistunut

28.10.2004

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 35/2004 vp
Valmistunut

09.11.2004

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 19/2005 vp
Valmistunut

07.10.2005