Valtiopaivaasia U 46/2004

U 46/2004 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin jäsenvaltioille annettavasta valtuutuksesta ratifioida Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimus nro 185 (merenkulkijoiden henkilöllisyystodistukset)

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.10.2004

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Saastamoinen

Puhemies

Pvm

07.10.2004

Päätös

Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausuntonsa.

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

12.10.2004

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Suuri valiokunta

Lausunnot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 24/2004 vp
Valmistunut

09.12.2004

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 35/2004 vp
Valmistunut

26.11.2004

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​