Valtiopaivaasia U 50/2010

U 50/2010 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.12.2010

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Välimaa

Puhemies

Pvm

03.12.2010

Päätös

Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle lakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausuntonsa.

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

07.12.2010

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Suuri valiokunta

Lausunnot

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 18/2010 vp
Valmistunut

20.01.2011

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 37/2010 vp
Valmistunut

13.01.2011

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 2/2011 vp
Valmistunut

20.05.2011

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 4/2011 vp
Valmistunut

07.06.2011

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​