Valtiopaivaasia U 52/2005

U 52/2005 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yleisten sähköisten viestintäpalvelujen yhteydessä käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamisesta (tunnistamistietojen tallentaminen)

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.12.2005

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Viestintäneuvos Ristola

Puhemies

Pvm

16.12.2005

Päätös

Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, lakivaliokunnan sekä liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausuntonsa.

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

20.12.2005

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Suuri valiokunta

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 2/2006 vp
Valmistunut

15.02.2006

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 3/2006 vp
Valmistunut

17.02.2006

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 1/2006 vp
Valmistunut

16.02.2006

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin