Valtiopaivaasia U 57/2004

U 57/2004 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusdirektiivi)

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.10.2004

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Laajanen

Puhemies

Pvm

28.10.2004

Päätös

Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausuntonsa.

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

09.11.2004

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Suuri valiokunta

Lausunnot

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 28/2004 vp
Valmistunut

18.11.2004

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 43/2004 vp
Valmistunut

24.11.2004

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin