Valtiopaivaasia U 6/2009

U 6/2009 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (rikosoikeudenkäyntejä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta)

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.02.2009

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Välimaa

Puhemies

Pvm

20.02.2009

Päätös

Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausuntonsa.

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

24.02.2009

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Suuri valiokunta

Lausunnot

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 3/2009 vp
Valmistunut

12.03.2009

​​​​