U 61/2009 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (vanhempainvapaasopimuksen uudistaminen)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Jalkanen

Puhemies

Pvm

05.10.2009

Päätös

Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan on annettava lausuntonsa.

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 87/2009 vp

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Suuri valiokunta

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin