U 64/2001 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (terrorismin torjuminen)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lindstedt

Puhemies

Pvm

12.10.2001

Päätös

Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausuntonsa.

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

16.10.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 115/2001 vp

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Lausunnot

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 20/2001 vp
Valmistunut

07.11.2001

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 41/2001 vp
Valmistunut

07.11.2001

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin