Valtiopaivaasia U 66/2001

U 66/2001 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (eurooppalainen pidätysmääräys)

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.10.2001

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Innanen

Puhemies

Pvm

12.10.2001

Päätös

Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausuntonsa.

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

16.10.2001

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Lausunnot

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 21/2001 vp
Valmistunut

13.11.2001

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 42/2001 vp
Valmistunut

07.11.2001

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​