Valtiopaivaasia U 7/2002

U 7/2002 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (rasismin ja muukalaisvihan vastainen toiminta)

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.03.2002

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Hannula

Puhemies

Pvm

08.03.2002

Päätös

Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausuntonsa.

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

12.03.2002

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 26/2002 vp
Valmistunut

11.06.2002

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 6/2002 vp
Valmistunut

26.04.2002

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 7/2002 vp
Valmistunut

20.11.2002

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​