U 71/2000 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta ja asetusten (ETY) N:o 1017/68, (ETY) N:o 2988/74, (ETY) N:o 4056/86 ja (ETY) N:o 3975/87 muuttamisesta (EY:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanoasetuksen uudistaminen)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Tammivuori

Puhemies

Pvm

01.12.2000

Päätös

Puhemies toimitti asian suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausuntonsa.

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

04.12.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 154/2000 vp

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Lausunnot

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 4/2001 vp
Valmistunut

29.03.2001

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 12/2001 vp
Valmistunut

20.03.2001