Valtiopaivaasia U 73/1996

U 73/1996 vp

Euroopan yhteisöjen komission ehdotuksesta vakaussopimukseksi julkisen talouden kurinalaisuuden varmistamiseksi Euroopan talous- ja rahaliiton kolmannessa vaiheessa sekä siihen liittyvistä kahdesta ehdotuksesta neuvoston asetukseksi

Huomautus

Asia ilmoitettu täysistunnossa Kom(96) 496 lopull.

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.11.1996

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Anttinen

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

03.12.1996

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 46/1996 vp
Valmistunut

11.12.1996

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 33/1996 vp
Valmistunut

18.12.1996

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

​​​​