Valtiopaivaasia U 78/2011

U 78/2011 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alustavien talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista koskevista yhteisistä säännöksistä (talousarviosuunnitelmien seuranta) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonnan tiukentamisesta euroalueella (vakavissa vaikeuksissa olevien jäsenvaltioiden valvonta)

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.01.2012

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Kajaste

Puhemies

Pvm

20.01.2012

Päätös

Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausuntonsa.

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

07.02.2012

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Suuri valiokunta

Lausunnot

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 8/2012 vp
Valmistunut

30.03.2012

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 5/2012 vp
Valmistunut

07.03.2012

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​