Valtiopaivaasia UTP 3/2006

UTP 3/2006 vp

Valtioneuvoston selvitys Suomen kansainvälisestä sopimuspolitiikasta ja sen kehityssuunnista

Ministeriön kirje

Pvm

03.02.2006

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Ilmoitettu saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnassa

Pvm

14.02.2006

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 35/2006 vp
Valmistunut

22.09.2006

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 28/2006 vp
Valmistunut

26.09.2006

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 2/2006 vp
Valmistunut

02.02.2007

​​​​