VJL 5/2001 vp

Vahvistamatta jääneinä palautuneet arpajaislaki, laki arpajaisverolain muuttamisesta, laki rahankeräyslain muuttamisesta, laki viihdelaitelain muuttamisesta, laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta, laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta, laki näkövammaisten kirjastosta annetun lain 5 a §:n muuttamisesta ja laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä (HE 197/1999 vp)

Asian aikaisempi käsittely eduskunnassa

HE 197/1999 vp

Päätökset

1. Arpajaislaki

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1047/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki arpajaisverolain muuttamisesta

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1048/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rahankeräyslain muuttamisesta

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1049/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki viihdelaitelain muuttamisesta

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1050/2001
Päätös

Hyväksytty

5. Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1051/2001
Päätös

Hyväksytty

6. Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1052/2001
Päätös

Hyväksytty

7. Laki näkövammaisten kirjastosta annetun lain 5 a §:n muuttamisesta

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1053/2001
Päätös

Hyväksytty

8. Laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1054/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Yksi käsittely

Käsittely
päättynyt

Vahvistamatta jääneet lait

1. Arpajaislaki

2. Laki arpajaisverolain muuttamisesta

3. Laki rahankeräyslain muuttamisesta

4. Laki viihdelaitelain muuttamisesta

5. Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

6. Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta

7. Laki näkövammaisten kirjastosta annetun lain 5 a §:n muuttamisesta

8. Laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.09.2001 Päättynyt PTK 94/2001
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 15/2001 vp
Valmistunut

18.10.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että vahvistamatta jääneinä palautuneet lait hyväksytään asiasisällöltään muuttamattomina paitsi lakien voimaantulosäännökset muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.10.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 119/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.10.2001 pidettävään istuntoon.

Yksi käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.10.2001 Keskeytetty PTK 120/2001
26.10.2001 Päättynyt PTK 123/2001 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

06.11.2001

Kirjelmä
EK 23/2001 vp