Valtiopaivaasia VJL 6/2001

VJL 6/2001 vp

Vahvistamatta jääneenä palautunut laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen (HE 65/2001 vp)

Asian aikaisempi käsittely eduskunnassa

Päätökset

1. Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1055/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Yksi käsittely

Käsittely
päättynyt

Vahvistamatta jääneet lait

1. Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.09.2001 Päättynyt PTK 94/2001 2
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 16/2001 vp
Valmistunut

18.10.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että vahvistamatta jääneenä palautunut laki hyväksytään asiasisällöltään muuttamattomana paitsi lain voimaantulosäännös muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.10.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 119/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.10.2001 pidettävään istuntoon.

Yksi käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.2001 Keskeytetty PTK 120/2001 4
26.10.2001 Päättynyt PTK 123/2001 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

06.11.2001

Kirjelmä
EK 24/2001 vp

​​​​