VK 2/2011 vp

Välikysymys: Euroalueen talouskriisiä koskevat ratkaisut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Esitetty
eduskunnalle

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Soini, Timo /ps

Muita allekirjoittajia

32

Esitetty eduskunnalle

Pvm

30.11.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 78/2011 vp
Päätös

Kysymys lähetettiin valtioneuvostolle vastattavaksi.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.2011 Keskeytetty PTK 85/2011
14.12.2011 Päättynyt PTK 86/2011 1-3
Luottamusäänestys istunpöytäkirja
PTK 86/2011
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi.