VK 3/2013 vp

Välikysymys: Kyproksen tukeminen osana euroalueen talouskriisiä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Esitetty
eduskunnalle

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Soini, Timo /ps

Muita allekirjoittajia

38

Esitetty eduskunnalle

Pvm

05.04.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 33/2013 vp
Päätös

Kysymys lähetettiin valtioneuvostolle vastattavaksi.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.04.2013 Keskeytetty PTK 40/2013
19.04.2013 Päättynyt PTK 42/2013 1-3
Luottamusäänestys istunpöytäkirja
PTK 42/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi.