VK 4/2012 vp

Välikysymys: Suomen kokonaisvastuut euroalueen talouskriisissä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Esitetty
eduskunnalle

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Jääskeläinen, Pietari /ps

Muita allekirjoittajia

64

Esitetty eduskunnalle

Pvm

13.04.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 36/2012 vp
Päätös

Kysymys lähetettiin valtioneuvostolle vastattavaksi.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.04.2012 Keskeytetty PTK 41/2012
25.04.2012 Päättynyt PTK 42/2012 1
Luottamusäänestys istunpöytäkirja
PTK 42/2012
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi.