VK 5/2012 vp

Välikysymys: Hallituksen linja euroalueen talouskriisissä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Esitetty
eduskunnalle

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Soini, Timo /ps

Muita allekirjoittajia

39

Esitetty eduskunnalle

Pvm

12.06.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2012 vp
Päätös

Kysymys lähetettiin valtioneuvostolle vastattavaksi.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.06.2012 Poistettu PTK 65/2012
13.06.2012 Keskeytetty PTK 66/2012
14.06.2012 Päättynyt PTK 67/2012 1,2
Luottamusäänestys istunpöytäkirja
PTK 67/2012
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi.