VK 5/2014 vp

Välikysymys: Eriarvoistuminen ja pienituloisten toimeentulo

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Esitetty
eduskunnalle

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Puumala, Tuomo /kesk

Muita allekirjoittajia

46

Esitetty eduskunnalle

Pvm

11.09.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 79/2014 vp
Päätös

Kysymys lähetettiin valtioneuvostolle vastattavaksi.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.09.2014 Keskeytetty PTK 85/2014
24.09.2014 Päättynyt PTK 86/2014 1-3
Luottamusäänestys istunpöytäkirja
PTK 86/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi.