VK 8/2014 vp

Välikysymys: Tasa-arvoisen koulutuksen tulevaisuus

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Esitetty
eduskunnalle

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Puumala, Tuomo /kesk

Muita allekirjoittajia

95

Esitetty eduskunnalle

Pvm

13.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 154/2014 vp
Päätös

Kysymys lähetettiin valtioneuvostolle vastattavaksi.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.02.2015 Keskeytetty PTK 156/2014
20.02.2015 Päättynyt PTK 158/2014 1
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi.