Valtiopaivaasia VNS 1/1990

VNS 1/1990 vp

Valtioneuvoston selonteko: Suomen suhtautumisesta Länsi-Euroopan yhdentymiskehitykseen 1990 (Suomi ja Euroopan talousalue)

Huomautus

Päiväjärjestykseen siirtymistä koskevat ehdotukset: ed Haavisto, ed Laine (Äänest. 1-15)

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Palaute-
keskustelu

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

13.03.1990

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Esitellyt

Ministeri Salolainen

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.03.1990 Keskeytynyt PTK 20/1990 627
15.03.1990 Päättynyt PTK 21/1990 745
811

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 7/1990 vp
Valmistunut

05.06.1990

Päätösehdotus

Ks mietintö

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 5 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 5/1990 vp
Valmistunut

17.05.1990

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 1/1990 vp
Valmistunut

04.05.1990

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 2/1990 vp
Valmistunut

11.05.1990

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Pankkivaliokunnan lausunto
PaVL 2/1990 vp
Valmistunut

11.05.1990

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 2/1990 vp
Valmistunut

08.05.1990

Laki- ja talousvaliokunnan lausunto
LtVL 2/1990 vp
Valmistunut

08.05.1990

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 2/1990 vp
Valmistunut

08.05.1990

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 1/1990 vp
Valmistunut

09.05.1990

Sosiaalivaliokunnan lausunto
SoVL 2/1990 vp
Valmistunut

17.05.1990

Liikennevaliokunnan lausunto
LiVL 2/1990 vp
Valmistunut

04.05.1990

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 1/1990 vp
Valmistunut

26.04.1990

Toisen lakivaliokunnan lausunto
II LaVL 1/1990 vp
Valmistunut

04.05.1990

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.06.1990

Istuntopöytäkirja
PTK 74/1990 vp
Päätös

Maanantain istuntoon

Palautekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1990 Keskeytynyt PTK 75/1990 2268
12.06.1990 Keskeytynyt PTK 76/1990 2379
13.06.1990 Päättynyt PTK 78/1990 2492 1-15
Päätös

78 13.06.1990 Yksinkert. 2492

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

02.07.1990

​​​​