VNS 1/2001 vp

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastostrategiasta

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Palaute-
keskustelu

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

16.03.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 27/2001 vp
Päätös

Asia pantiin pöydälle 27.3.2001 pidettävään istuntoon.

Lähetekeskustelu

Esitellyt

Kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäre

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.03.2001 Keskeytetty PTK 33/2001
28.03.2001 Päättynyt PTK 34/2001 1, 2
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan, liikennevaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, talousvaliokunnan, työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Huomautus

Valiokuntien on annettava lausuntonsa 18.5.2001 mennessä.

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 6/2001 vp
Valmistunut

14.06.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta päättää hyväksyä selonteon johdosta tämän mietinnön mukaisen lausunnon sekä lähettää sen valtioneuvostolle tiedoksi ja huomioon otettavaksi ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 8/2001 vp
Valmistunut

18.05.2001

Liikennevaliokunnan lausunto
LiVL 11/2001 vp
Valmistunut

16.05.2001

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 12/2001 vp
Valmistunut

18.05.2001

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 6/2001 vp
Valmistunut

23.05.2001

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 5/2001 vp
Valmistunut

18.05.2001

Tulevaisuusvaliokunnan lausunto
TuVL 1/2001 vp
Valmistunut

22.05.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.06.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 81/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.6.2001 pidettävään istuntoon.

Palautekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.06.2001 Päättynyt PTK 83/2001
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta ja siirtyi päiväjärjestykseen.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

25.06.2001

Kirjelmä
EK 17/2001 vp