Valtiopaivaasia VNS 1/2005

VNS 1/2005 vp

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2006 - 2009

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Palaute-
keskustelu

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

11.03.2005

Istuntopöytäkirja
Päätös

Asia pantiin pöydälle 15.3.2005 pidettävään istuntoon.

Lähetekeskustelu

Esitellyt

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.03.2005 Päättynyt PTK 25/2005 1
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 4/2005 vp
Valmistunut

22.04.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta päättää lähettää tämän mietinnön valtioneuvostolle tiedoksi ja tarpeellisia toimenpiteitä varten ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.04.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 44/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.04.2005 pidettävään istuntoon.

Palautekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.04.2005 Keskeytetty PTK 45/2005 3
29.04.2005 Päättynyt PTK 48/2005 2 2-20
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta ja siirtyi päiväjärjestykseen.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

04.05.2005

Kirjelmä
EK 8/2005 vp

​​​​