Valtiopaivaasia VNS 1/2007

VNS 1/2007 vp

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden tarkistetuista kehyksistä vuosille 2008 - 2011

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Palaute-
keskustelu

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

25.05.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Esitellyt

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.05.2007 Keskeytetty PTK 29/2007 1
30.05.2007 Päättynyt PTK 30/2007 1
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat halutessaan antaa lausuntonsa 8. päivään kesäkuuta mennessä.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 6/2007 vp
Valmistunut

15.06.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti selonteon johdosta hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomauttamista selonteon johdosta.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 8/2007 vp
Valmistunut

08.06.2007

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 8/2007 vp
Valmistunut

08.06.2007

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 3/2007 vp
Valmistunut

08.06.2007

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 5/2007 vp
Valmistunut

08.06.2007

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 4/2007 vp
Valmistunut

06.06.2007

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 2/2007 vp
Valmistunut

07.06.2007

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 1/2007 vp
Valmistunut

08.06.2007

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 5/2007 vp
Valmistunut

08.06.2007

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 7/2007 vp
Valmistunut

12.06.2007

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Tulevaisuusvaliokunnan lausunto
TuVL 1/2007 vp
Valmistunut

08.06.2007

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 1/2007 vp
Valmistunut

08.06.2007

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 1/2007 vp
Valmistunut

07.06.2007

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 2/2007 vp
Valmistunut

05.06.2007

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.06.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 42/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.06.2007 pidettävään istuntoon.

Palautekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.06.2007 Keskeytetty PTK 43/2007 1
20.06.2007 Päättynyt PTK 44/2007 4 32-69
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta ja siirtyi päiväjärjestykseen.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

21.06.2007

Kirjelmä
EK 15/2007 vp