VNS 1/2009 vp

Valtioneuvoston selonteko: Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Palaute-
keskustelu

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

06.02.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 4/2009 vp

Lähetekeskustelu

Esitellyt

Pääministeri Matti Vanhanen

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.02.2009 Päättynyt PTK 6/2009
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan, hallintovaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 5/2009 vp
Valmistunut

10.06.2009

Päätösehdotus

Ks. mietintö

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 9/2009 vp
Valmistunut

08.05.2009

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 6/2009 vp
Valmistunut

19.05.2009

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 4/2009 vp
Valmistunut

15.05.2009

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.06.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 67/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 16.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

Palautekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.2009 Keskeytetty PTK 69/2009
17.06.2009 Päättynyt PTK 70/2009 1-3
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta ja siirtyi päiväjärjestykseen.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

23.06.2009

Kirjelmä
EK 17/2009 vp