Valtiopaivaasia VNS 1/2011

VNS 1/2011 vp

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden tarkistetuista kehyksistä vuosille 2012-2015

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

05.10.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2011 Poistettu PTK 49/2011 3
11.10.2011 Poistettu PTK 50/2011 3
12.10.2011 Poistettu PTK 51/2011 3
13.10.2011 Päättynyt PTK 52/2011 4
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 28.10.2011.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 15/2011 vp
Valmistunut

22.11.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy selonteon johdosta seuraavan kannanoton: Eduskunta yhtyy selonteon kannanottoihin ja linjauksiin.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 1/2011 vp
Valmistunut

21.10.2011

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Tarkastusvaliokunnan lausunto
TrVL 4/2011 vp
Valmistunut

27.10.2011

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 18/2011 vp
Valmistunut

28.10.2011

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 17/2011 vp
Valmistunut

26.10.2011

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 11/2011 vp
Valmistunut

28.10.2011

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 3/2011 vp
Valmistunut

27.10.2011

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 6/2011 vp
Valmistunut

28.10.2011

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 4/2011 vp
Valmistunut

27.10.2011

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 14/2011 vp
Valmistunut

03.11.2011

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Tulevaisuusvaliokunnan lausunto
TuVL 3/2011 vp
Valmistunut

28.10.2011

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 4/2011 vp
Valmistunut

28.10.2011

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.11.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 73/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.2011 Keskeytetty PTK 75/2011 2
25.11.2011 Päättynyt PTK 76/2011 1 1,2
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

29.11.2011

Kirjelmä
EK 19/2011 vp