Valtiopaivaasia VNS 2/1991

VNS 2/1991 vp

Valtioneuvoston selonteko: EY-jäsenyyden vaikutuksista Suomelle

Huomautus

Yhteiskeskustelu HE 95/1992 Eduskunta hyväksynyt mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Palaute-
keskustelu

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

09.01.1992

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Esitellyt

Pääministeri Aho

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.01.1992 Keskeytynyt PTK 125/1991 4479
15.01.1992 Keskeytynyt PTK 126/1991 4606
16.01.1992 Päättynyt PTK 127/1991 4776
4813
Huomautus

Asian käsittelyä jatketaan vuoden 1992 valtiopäivillä (VJ 36 § 4 mom)

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 6/1992 vp
Valmistunut

04.06.1992

Päätösehdotus

Ks mietintö

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 5/1992 vp
Valmistunut

09.04.1992

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 1/1992 vp
Valmistunut

03.04.1992

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 1/1992 vp
Valmistunut

19.03.1992

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 1/1992 vp
Valmistunut

20.03.1992

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Liikennevaliokunnan lausunto
LiVL 1/1992 vp
Valmistunut

28.02.1992

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 1/1992 vp
Valmistunut

02.04.1992

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 1/1992 vp
Valmistunut

12.03.1992

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 1/1992 vp
Valmistunut

16.03.1992

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 1/1992 vp
Valmistunut

27.03.1992

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 1/1992 vp
Valmistunut

24.03.1992

Työasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 1/1992 vp
Valmistunut

26.03.1992

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 1/1992 vp
Valmistunut

17.03.1992

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 78/1992 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Palautekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1992 Keskeytynyt PTK 87/1992 2591
17.06.1992 Keskeytynyt PTK 88/1992 2690
18.06.1992 Päättynyt PTK 89/1992 2771 1-3
Päätös

89 18.06.1992 Yksinkert. 2771

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

02.07.1992

Hyväksytyt lausumat

UaVM:n 3. ponsi