Valtiopaivaasia VNS 2/2001

VNS 2/2001 vp

Valtioneuvoston selonteko Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta 2001

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Palaute-
keskustelu

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

15.06.2001

Istuntopöytäkirja
Päätös

Asia pantiin pöydälle 5.9.2001 pidettävään istuntoon.

Lähetekeskustelu

Esitellyt

Puolustusministeri Jan-Erik Enestam

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.09.2001 Keskeytetty PTK 87/2001 1
06.09.2001 Keskeytetty PTK 89/2001 3
07.09.2001 Päättynyt PTK 90/2001 2 1
Päätös

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 2/2001 vp
Valmistunut

14.12.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta päättää hyväksyä selonteon johdosta tämän mietinnön mukaisen lausunnon sekä lähettää sen valtioneuvostolle tiedoksi ja tarpeellisia toimenpiteitä varten, ja että hyväksytään 3 lausumaa.

Lausunnot

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 6/2001 vp
Valmistunut

27.11.2001

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 31/2001 vp
Valmistunut

27.11.2001

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.12.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 155/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.12.2001 pidettävään istuntoon.

Palautekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.2001 Päättynyt PTK 157/2001 1 1-3
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta ja siirtyi päiväjärjestykseen.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

10.01.2002

Kirjelmä
EK 37/2001 vp