Valtiopaivaasia VNS 2/2005

VNS 2/2005 vp

Valtioneuvoston selonteko keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämistarpeista - Parempaa palvelua, tehokkaampaa hallintoa

Huomautus

Asian käsittelyä jatketaan vuoden 2006 valtiopäivillä (PL 49 §:n 2 mom) Pvm 21.12.2005 PTK 143/2005 vp

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Palaute-
keskustelu

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

08.04.2005

Istuntopöytäkirja
Päätös

Asia pantiin pöydälle 13.4.2005 pidettävään istuntoon.

Lähetekeskustelu

Esitellyt

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.04.2005 Päättynyt PTK 38/2005 1
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 2/2006 vp
Valmistunut

09.03.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy selonteon tästä mietinnöstä ilmenevin huomautuksin ja kannanotoin, että eduskunta saattaa tämän mietinnön valtioneuvoston tietoon ja huomioon otettavaksi ja että hyväksytään kolme lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.03.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 22/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.03.2006 pidettävään istuntoon.

Palautekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.03.2006 Keskeytetty PTK 24/2006 4
16.03.2006 Päättynyt PTK 25/2006 1 1-2
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta ja siirtyi päiväjärjestykseen.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

27.03.2006

Kirjelmä
EK 6/2006 vp