Valtiopaivaasia VNS 2/2008

VNS 2/2008 vp

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2009 - 2012

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Palaute-
keskustelu

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

14.03.2008

Istuntopöytäkirja

Keskustelu

Esitellyt

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.03.2008 Keskeytetty PTK 26/2008 1

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.03.2008 Päättynyt PTK 27/2008 3
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat halutessaan antaa lausuntonsa 18. päivään huhtikuuta mennessä.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 9/2008 vp
Valmistunut

16.05.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, 1. Eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta. 2. Eduskunta edellyttää, että valtion talousarviokäytäntöä uudistetaan siten, että talouden ohjauksessa otetaan käyttöön valtion taloudellista asemaa kuvaava taselaskelma investointipäätösten tukemiseksi sekä pääoman tehokkaan käytön edistämiseksi. Uudistukset tulee valmistella niin, että ne ovat otettavissa käyttöön seuraavan hallituskauden alkaessa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 3/2008 vp
Valmistunut

16.04.2008

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 9/2008 vp
Valmistunut

18.04.2008

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 5/2008 vp
Valmistunut

18.04.2008

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 6/2008 vp
Valmistunut

16.04.2008

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 6/2008 vp
Valmistunut

18.04.2008

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 2/2008 vp
Valmistunut

15.04.2008

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 4/2008 vp
Valmistunut

16.04.2008

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 5/2008 vp
Valmistunut

10.04.2008

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 9/2008 vp
Valmistunut

22.04.2008

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 8/2008 vp
Valmistunut

16.04.2008

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 4/2008 vp
Valmistunut

15.04.2008

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.05.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 53/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.05.2008 pidettävään istuntoon.

Palautekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.05.2008 Keskeytetty PTK 54/2008 1
21.05.2008 Päättynyt PTK 55/2008 1 1-38
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta ja siirtyi päiväjärjestykseen.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

26.05.2008

Kirjelmä
EK 6/2008 vp

​​​​