VNS 2/2009 vp

Valtioneuvoston selonteko: Suomen osallistuminen YK:n kriisinhallintaoperaatioon Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa (United Nations Mission in the Central African Republic and Chad, MINURCAT)

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Palaute-
keskustelu

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

27.02.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 16/2009 vp

Lähetekeskustelu

Esitellyt

Ulkoasiainministeri Alexander Stubb

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.02.2009 Keskeytetty PTK 16/2009
03.03.2009 Päättynyt PTK 17/2009
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 4/2009 vp
Valmistunut

05.03.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, 1. Eduskunta hyväksyy suomalaisten joukkojen osallistumisen operaatioon. 2.Eduskunta edellyttää, että Suomen osallistumisen perusteita arvioidaan vuosittain ottaen huomioon pataljoonan johtovaltiona toimivan Irlannin suunnitelmat ja päätökset ja että valtioneuvosto antaa asiasta ulkoasiainvaliokunnalle selvityksen.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.03.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 20/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

Palautekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.03.2009 Päättynyt PTK 21/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta ja siirtyi päiväjärjestykseen.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

11.03.2009

Kirjelmä
EK 3/2009 vp