VNS 2/2010 vp

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2011 - 2014

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Palaute-
keskustelu

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

06.04.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 32/2010 vp

Lähetekeskustelu

Esitellyt

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.04.2010 Päättynyt PTK 36/2010
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 7.5.2010.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 20/2010 vp
Valmistunut

04.06.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton: 1. Eduskunta yhtyy selonteon kannanottoihin ja linjauksiin. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii omalta osaltaan toimenpiteistä, joilla turvataan julkisen talouden kestävyys ja huolehditaan erityisesti työllisyyden ja talouskasvun edistämisestä.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 2/2010 vp
Valmistunut

05.05.2010

Tarkastusvaliokunnan lausunto
TrVL 3/2010 vp
Valmistunut

06.05.2010

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 12/2010 vp
Valmistunut

04.05.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 6/2010 vp
Valmistunut

07.05.2010

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 7/2010 vp
Valmistunut

06.05.2010

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 3/2010 vp
Valmistunut

07.05.2010

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 3/2010 vp
Valmistunut

06.05.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 8/2010 vp
Valmistunut

07.05.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 5/2010 vp
Valmistunut

28.04.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 8/2010 vp
Valmistunut

11.05.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 7/2010 vp
Valmistunut

06.05.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 6/2010 vp
Valmistunut

05.05.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.06.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 62/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

Palautekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.2010 Keskeytetty PTK 63/2010
10.06.2010 Päättynyt PTK 64/2010 1-42
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta ja siirtyi päiväjärjestykseen.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

16.06.2010

Kirjelmä
EK 12/2010 vp