VNS 3/1994 vp

Valtioneuvoston selonteko: Suomen EU-politiikan suuntaviivoista

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Keskustelu

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

14.02.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

7522

Istuntopöytäkirja
PTK 204/1994 vp

Keskustelu

Esitellyt

Ulkoasiainministeri Rantanen

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.02.1995 Keskeytynyt PTK 205/1994
15.02.1995 Päättynyt PTK 206/1994
Päätös

206 15.02.1995 Yksinkert. 7630