Valtiopaivaasia VNS 3/2002

VNS 3/2002 vp

Valtioneuvoston selonteko kansalaisten suoran osallistumisen kehittymisestä

(Osallisuusselonteko )

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Palaute-
keskustelu

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

05.04.2002

Istuntopöytäkirja
Päätös

Asia pantiin pöydälle 9.4.2002 pidettävään istuntoon.

Lähetekeskustelu

Esitellyt

Alue- ja kuntaministeri Martti Korhonen

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.04.2002 Päättynyt PTK 38/2002 2
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 10/2002 vp
Valmistunut

16.10.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy selonteon johdosta annettavaksi lausunnoksi tämän mietinnön sekä lähettää mietinnön valtioneuvoston tietoon ja tarpeellisia toimenpiteitä varten.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.10.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 121/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.10.2002 pidettävään istuntoon.

Palautekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.2002 Päättynyt PTK 123/2002 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta ja siirtyi päiväjärjestykseen.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

06.11.2002

Kirjelmä
EK 24/2002 vp

​​​​