VNS 3/2003 vp

Valtioneuvoston selonteko Makedonian Concordia-operaation voimankäyttösääntöjä koskevasta varaumasta sekä Naton voimankäyttösäännöistä evakuointitilanteessa

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Palaute-
keskustelu

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 52/2003 vp
Päätös

Asia pantiin pöydälle 10.09.2003 pidettävään istuntoon.

Lähetekeskustelu

Esitellyt

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.09.2003 Päättynyt PTK 54/2003
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 3/2003 vp
Valmistunut

18.09.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta saattaa tämän mietinnön valtioneuvoston tietoon.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.09.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 63/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.09.2003 pidettävään istuntoon.

Palautekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.09.2003 Päättynyt PTK 64/2003
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta ja siirtyi päiväjärjestykseen.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

29.09.2003

Kirjelmä
EK 27/2003 vp