Valtiopaivaasia VNS 3/2006

VNS 3/2006 vp

Valtioneuvoston selonteko vähittäiskaupan rakenteesta, muutoksista ja kauppaa koskevista erityiskysymyksistä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Palaute-
keskustelu

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

21.04.2006

Istuntopöytäkirja
Päätös

Asia pantiin pöydälle 26.04.2006 pidettävään istuntoon.

Lähetekeskustelu

Esitellyt

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.04.2006 Päättynyt PTK 43/2006 2
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ja ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 17/2006 vp
Valmistunut

16.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että selonteko hyväksytään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 11/2006 vp
Valmistunut

17.05.2006

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 12/2006 vp
Valmistunut

15.06.2006

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 22/2006 vp
Valmistunut

06.06.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 117/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.11.2006 pidettävään istuntoon.

Palautekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.2006 Keskeytetty PTK 119/2006 3
24.11.2006 Päättynyt PTK 121/2006 2 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta ja siirtyi päiväjärjestykseen.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

29.11.2006

Kirjelmä
EK 37/2006 vp