VNS 3/2013 vp

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014 - 2017

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

02.04.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 30/2013 vp

Lähetekeskustelu

Esitellyt

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.04.2013 Keskeytetty PTK 34/2013
10.04.2013 Poistettu PTK 35/2013
10.04.2013 Päättynyt PTK 36/2013
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 3.5.2013.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 9/2013 vp
Valmistunut

07.06.2013

Päätösehdotus

kts. mietintö

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 4/2013 vp
Valmistunut

07.05.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Tarkastusvaliokunnan lausunto
TrVL 1/2013 vp
Valmistunut

02.05.2013

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 4/2013 vp
Valmistunut

03.05.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 6/2013 vp
Valmistunut

02.05.2013

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 12/2013 vp
Valmistunut

03.05.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 9/2013 vp
Valmistunut

03.05.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 5/2013 vp
Valmistunut

17.04.2013

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 9/2013 vp
Valmistunut

26.04.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 6/2013 vp
Valmistunut

02.05.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 12/2013 vp
Valmistunut

03.05.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 4/2013 vp
Valmistunut

03.05.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 11/2013 vp
Valmistunut

03.05.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.06.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 67/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.2013 Keskeytetty PTK 68/2013
14.06.2013 Päättynyt PTK 71/2013 1,2
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

19.06.2013

Kirjelmä
EK 18/2013 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot