Valtiopaivaasia VNS 3/2014

VNS 3/2014 vp

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

14.03.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Esitellyt

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.03.2014 Päättynyt PTK 26/2014 1
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle tulevaisuusvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 3/2014 vp
Valmistunut

07.11.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta.

Lausunnot

Tulevaisuusvaliokunnan lausunto
TuVL 1/2014 vp
Valmistunut

07.05.2014

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 7/2014 vp
Valmistunut

22.05.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 113/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.2014 Päättynyt PTK 115/2014 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

21.11.2014

Kirjelmä
EK 36/2014 vp