VNS 4/2006 vp

Valtioneuvoston selonteko: Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

(Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko 2006)

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Palaute-
keskustelu

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

28.04.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 45/2006 vp
Päätös

Asia pantiin pöydälle 02.05.2006 pidettävään istuntoon.

Lähetekeskustelu

Esitellyt

Opetusministeri Antti Kalliomäki

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.05.2006 Päättynyt PTK 46/2006
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 12/2006 vp
Valmistunut

07.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hyväksytään selonteko ja että lisäksi hyväksytään 8 lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 113/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.11.2006 pidettävään istuntoon.

Palautekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.11.2006 Keskeytetty PTK 115/2006
17.11.2006 Päättynyt PTK 117/2006 1-10
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta ja siirtyi päiväjärjestykseen.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

21.11.2006

Kirjelmä
EK 35/2006 vp