Valtiopaivaasia VNS 4/2006

VNS 4/2006 vp

Valtioneuvoston selonteko: Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

(Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko 2006 )

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Palaute-
keskustelu

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

28.04.2006

Istuntopöytäkirja
Päätös

Asia pantiin pöydälle 02.05.2006 pidettävään istuntoon.

Lähetekeskustelu

Esitellyt

Opetusministeri Antti Kalliomäki

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.05.2006 Päättynyt PTK 46/2006 1
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 12/2006 vp
Valmistunut

07.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hyväksytään selonteko ja että lisäksi hyväksytään 8 lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 113/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.11.2006 pidettävään istuntoon.

Palautekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.11.2006 Keskeytetty PTK 115/2006 1
17.11.2006 Päättynyt PTK 117/2006 1 1-10
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta ja siirtyi päiväjärjestykseen.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

21.11.2006

Kirjelmä
EK 35/2006 vp

​​​​