Valtiopaivaasia VNS 4/2012

VNS 4/2012 vp

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma: Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 2012

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

28.09.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Esitellyt

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.10.2012 Päättynyt PTK 89/2012 1
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 18/2012 vp
Valmistunut

29.11.2012

Päätösehdotus

kts. mietintö

Lausunnot

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 12/2012 vp
Valmistunut

23.11.2012

Tulevaisuusvaliokunnan lausunto
TuVL 6/2012 vp
Valmistunut

14.11.2012

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.12.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 124/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.2012 Päättynyt PTK 127/2012 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

14.12.2012

Kirjelmä
EK 32/2012 vp

​​​​