VNS 5/2005 vp

Valtioneuvoston selonteko lähiajan energia- ja ilmastopolitiikan linjauksista - kansallinen strategia Kioton pöytäkirjan toimeenpanemiseksi

(Energia- ja ilmastopoliittinen selonteko)

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Palaute-
keskustelu

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

25.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 126/2005 vp
Päätös

Asia pantiin pöydälle 30.11.2005 pidettävään istuntoon.

Lähetekeskustelu

Esitellyt

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.2005 Keskeytetty PTK 128/2005
02.12.2005 Keskeytetty PTK 131/2005
07.12.2005 Päättynyt PTK 132/2005 1
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 8/2006 vp
Valmistunut

02.06.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hyväksytään selonteko ja että lisäksi hyväksytään 8 lausumaa.

Lausunnot

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 9/2006 vp
Valmistunut

04.04.2006

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 7/2006 vp
Valmistunut

04.04.2006

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 6/2006 vp
Valmistunut

20.04.2006

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 8/2006 vp
Valmistunut

20.04.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 65/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 06.06.2006 pidettävään istuntoon.

Palautekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.06.2006 Päättynyt PTK 66/2006
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta ja siirtyi päiväjärjestykseen.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

08.06.2006

Kirjelmä
EK 17/2006 vp