Valtiopaivaasia VNS 5/2010

VNS 5/2010 vp

Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon EUNAVFOR Atalantaan

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Palaute-
keskustelu

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Esitellyt

Ulkoasiainministeri Alexander Stubb

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.09.2010 Päättynyt PTK 91/2010 1
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 8/2010 vp
Valmistunut

18.11.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa että eduskunta hyväksyy selonteon johdosta seuraavan kannanoton: eduskunta hyväksyy suomalaisten joukkojen osallistumisen operaatioon.

Lausunnot

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 10/2010 vp
Valmistunut

21.10.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.11.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 117/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

Palautekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.2010 Keskeytetty PTK 119/2010 6
26.11.2010 Päättynyt PTK 121/2010 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta ja siirtyi päiväjärjestykseen.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

30.11.2010

Kirjelmä
EK 28/2010 vp

​​​​