Valtiopaivaasia VNS 5/2013

VNS 5/2013 vp

Valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta 2013 - 2017

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

17.05.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Esitellyt

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.05.2013 Päättynyt PTK 57/2013 2
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 1/2014 vp
Valmistunut

20.02.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy selonteon johdosta seuraavan kannanoton, jossa edellytetään, että: 1. Hallitus huolehtii alkutuotannon kannattavuudesta elintarviketuotannon ja -turvallisuuden perustana. 2. Hallitus huolehtii elintarvikkeiden alkuperämerkintöjen sisällyttämisestä kaikkiin elintarviketuotteisiin. 3. Hallitus edistää sitä, että tuontielintarvikkeilta vaaditaan samojen standardien täyttämistä kuin kotimaisilta tuotteilta. 4. Hallitus edistää elintarvikevalvonnan sekä tullin yhteistyön tiivistämistä ja turvaa riittävät resurssit näille toiminnoille.

Lausunnot

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 13/2013 vp
Valmistunut

20.09.2013

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 11/2013 vp
Valmistunut

06.09.2013

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 20/2013 vp
Valmistunut

13.06.2013

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.03.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 20/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.3.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.03.2014 Päättynyt PTK 22/2014 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

17.03.2014

Kirjelmä
EK 5/2014 vp

​​​​