Valtiopaivaasia VNS 6/2005

VNS 6/2005 vp

Valtioneuvoston selonteko Euroopan unionin perustuslakisopimuksesta

Huomautus

Asian käsittelyä jatketaan vuoden 2006 valtiopäivillä (PL 49 §:n 2 mom) Pvm 21.12.2005 PTK 143/2005 vp

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Palaute-
keskustelu

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

25.11.2005

Istuntopöytäkirja
Päätös

Asia pantiin pöydälle 29.11.2005 pidettävään istuntoon.

Lähetekeskustelu

Esitellyt

Pääministeri Matti Vanhanen

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.2005 Päättynyt PTK 127/2005 1
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle suuren valiokunnan ja perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 2/2006 vp
Valmistunut

28.04.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy selonteon edellä mainituin huomautuksin ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Suuren valiokunnan lausunto
SuVL 2/2006 vp
Valmistunut

07.04.2006

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 9/2006 vp
Valmistunut

24.03.2006

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 7/2006 vp
Valmistunut

15.03.2006

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 5/2006 vp
Valmistunut

31.03.2006

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 11/2006 vp
Valmistunut

31.03.2006

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 5/2006 vp
Valmistunut

16.03.2006

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 7/2006 vp
Valmistunut

09.03.2006

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 2/2006 vp
Valmistunut

02.03.2006

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 1/2006 vp
Valmistunut

29.03.2006

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 5/2006 vp
Valmistunut

31.03.2006

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 7/2006 vp
Valmistunut

03.03.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.05.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 47/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.05.2006 pidettävään istuntoon.

Palautekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.05.2006 Keskeytetty PTK 51/2006 1
12.05.2006 Päättynyt PTK 53/2006 1 1-5
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta ja siirtyi päiväjärjestykseen.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

17.05.2006

Kirjelmä
EK 13/2006 vp

​​​​