Valtiopaivaasia VNS 6/2012

VNS 6/2012 vp

Valtioneuvoston selonteko: Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

21.12.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Esitellyt

Pääministeri Jyrki Katainen

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2013 Keskeytetty PTK 3/2013 2
07.02.2013 Päättynyt PTK 4/2013 18
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan, hallintovaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 1/2013 vp
Valmistunut

26.04.2013

Päätösehdotus

kts. mietintö

Lausunnot

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 2/2013 vp
Valmistunut

22.03.2013

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 3/2013 vp
Valmistunut

02.04.2013

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 4/2013 vp
Valmistunut

21.03.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.05.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 47/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 7.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.05.2013 Keskeytetty PTK 49/2013 1
08.05.2013 Päättynyt PTK 50/2013 1 1-4
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

15.05.2013

Kirjelmä
EK 6/2013 vp

​​​​