Valtiopaivaasia VNS 6/2014

VNS 6/2014 vp

Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

04.11.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.2014 Päättynyt PTK 110/2014 1
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle suuren valiokunnan, perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, lakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 24/2014 vp
Valmistunut

06.03.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta, mutta eduskunta edellyttää valtioneuvoston ryhtyvän seuraaviin toimenpiteisiin. 1. Valtioneuvosto toiminnallaan ja taloudellisten voimavarojen kohdentamisella toteuttaa aktiivisesti selonteon linjauksia. 2. Valtioneuvosto laatii seuraavan vaalikauden alussa kansallisen toimintaohjelman perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi Suomessa.

Lausunnot

Suuren valiokunnan lausunto
SuVL 6/2014 vp
Valmistunut

23.01.2015

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 52/2014 vp
Valmistunut

22.01.2015

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 34/2014 vp
Valmistunut

11.02.2015

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 23/2014 vp
Valmistunut

29.01.2015

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 15/2014 vp
Valmistunut

23.01.2015

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 19/2014 vp
Valmistunut

20.01.2015

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 15/2014 vp
Valmistunut

20.01.2015

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 171/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.2015 Päättynyt PTK 172/2014 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

18.03.2015

Kirjelmä
EK 59/2014 vp