VNS 7/2009 vp

Valtioneuvoston selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta

Huomautus

Asian käsittelyä jatketaan vuoden 2010 valtiopäivillä (PL 49 §:n 2 mom) Pvm 18.12.2009 PTK 129/2009 vp

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Palaute-
keskustelu

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

08.09.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 72/2009 vp

Lähetekeskustelu

Esitellyt

Ulkoasiainministeri Alexander Stubb

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.09.2009 Päättynyt PTK 73/2009
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto ja jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 18.12.2009.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 1/2010 vp
Valmistunut

18.02.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta, mutta eduskunta edellyttää valtioneuvoston ryhtyvän seuraaviin toimenpiteisiin.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 1/2010 vp
Valmistunut

12.02.2010

Suuren valiokunnan lausunto
SuVL 2/2009 vp
Valmistunut

04.12.2009

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 28/2009 vp
Valmistunut

11.12.2009

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 20/2009 vp
Valmistunut

11.12.2009

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 22/2009 vp
Valmistunut

11.12.2009

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 25/2009 vp
Valmistunut

10.12.2009

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 32/2009 vp
Valmistunut

05.11.2009

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.02.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 15/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.3.2010 pidettävään täysistuntoon.

Palautekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.03.2010 Päättynyt PTK 17/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta ja siirtyi päiväjärjestykseen.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

06.04.2010

Kirjelmä
EK 3/2010 vp